Stomatologie

Pes a kočka jsou svým biologickým zařazením masožravci. Přes skutečnost, že jejich stravovací návyky byly v posledních stoletích výrazně pozměněny, hraje v jejich životě stav chrupu přední úlohu co se týče zdravotního stavu.

Při preventivních vyšetřeních při očkování jsme zjistili, že zhruba 90 % psích a 40 % kočičích pacientů má vážnější poruchy zdravotního stavu zubů a dásní. V mnoha případech si ani majitelé nebyli vědomi velmi závažných onemocnění, která byla spojena nejen s výrazným zápachem z dutiny ústní (majitelé je považovali za „normální“ psí zápach), ale mnohdy také s poruchami v příjmu potravy, záněty dýchacího aparátu vyvolané bakteriemi ze zubního kamene a podobně.

Základní zdravotní potíže se dají rozdělit do několika skupin. za nejpřehlednější považuji dělení na poruchy periodontu (závěsu zubu a dásní - záněty, zubní kámen, parodontitida), poruchy integrity zubu (fraktury, zubní kaz a podobně), vývojové malformace (zadržené mléčných zubů, nepravidelný růst čelisti a zubů) a ostatní poruchy (infekce, neoplazie dásní a podobně).

PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V DUTINĚ ÚSTNÍ SE NEJČASTĚJI PROVÁDÍ:

  • snesení zubního kamene ultrazvukem s doporučením následné prevence. Doporučujeme současně povrch zubů ošetřit leštěním pro zpomalení nárůstu nového zubního kamene. Po snesení každému majiteli doporučujeme naučit psa k pravidelnému každodennímu čištění chrupu specielním zvířecím kartáčkem s dětskou nebo masem ochucenou zubní pastou.
  • řešení nevratných změn vycházejících z chorob parodontu - zejm. periodontální píštěle. Při těžkém zánětu dochází často k proniknutí infektu z dutiny ústní až do dutiny nosní. Při extrakci nebo uvolnění takto postiženého zubu zbude po něm otvor, který není schopen samovolného překrytí dásní. Zde je potom nutná plastická operace, která vzniklý defekt trvale překryje a zabrání tak průniku potravy do dutiny nosní.
  • restorativní péče - v případě zubů, které mají defekt v celistvosti (zubní kaz, frakturu) provádíme řešení ve formě několikavrstevné trvalé výplně (plombování). Pouze v situaci, kdy není možné dotyčný zub zachovat, doporučujeme a provedeme extrakci všech jeho částí (i s kompletním kořenovým systémém).
  • léčba infekčních procesů - zejména u parodontitid je velmi často nezytné použití antibiotických podpůrných prostředků k utlumení infektů v dutině ústní a přilehlých orgánových systémech (zejména dýchací a trávicí trakt). Paušální použití antibiotik však považuji za nepochopení problematiky péče o dutinu ústní. Mnohé snesení zubního kamene, pokud není doprovázeno zánětem v dutině ústní, se obejde bez použití antibiotického preparátu.
  • novotvary a jejich chirurgické řešení patří k méně častým, přesto však nezanedbatelným případům. Při podezření na případnou malignitu procesu vždy doporučujeme a zajišťujeme histopatologické vyšetření ve speciální veterinární laboratoři.