Péče o chrup

Názor, že chrup psa nevyžaduje žádnou preventivní péči, je v dnešní době zastaralý a překonaný. Stejně jako chrup člověka je i chrup psa zatížen řadou negativních faktorů a onemocnění. V minulosti byl často stav chrupu domácích mazlíčků zanedbáván. Naši dědové považovali psa zejména za hlídače a mnohdy mu poskytovali pouze základní péči, jako je strava a přístřeší. Proto se dříve kolegové nezřídka potýkali i u mladých zvířat s velice špatným stavem chrupu.

Dnes, kdy je pes nejen pracovním „nástrojem“, ale zejména společníkem a mazlíčkem, je stav chrupu velice častou příčinou návštěvy ve veterinární ordinaci. Řadě onemocnění je možno včasnou a dostatečnou péčí dokonce účinně předejít.

Mezi nejčastější onemocnění, se kterými se v ordinaci setkáváme patří zejména tyto:

zubní kámen (calculus dentis) - mineralizovaný povlak, který je vytvářen působením několika faktorů součastně. Z potravy na zubech zůstává takzvaný zubní plak, který je počátečním stupněm velké skupiny stomatologických onemocnění. V zubním plaku se uchytí bakterie, které jsou v dutině ústní psa běžně přítomny, a ty pak ukládají do tohoto plaku minerální látky, které si berou volně z prostředí. Názor, že zubní kámen vzniká při pití tvrdé vápenaté vody je naprosto mylný.

Zubní kámen je prakticky vždy příčinou vzniku dalších zdravotních potíží, o kterých je pojednáno dále. Kromě toho může způsobit i některá celková onemocnění, která potom mohou pejska ohrožovat i na životě (bakterie se mohou uvolnit a krevním oběhem z postižených dásní roznést po organismu, pokud se usadí například na srdečních chlopních, jsou pak možnou příčinou zánětu vnitřní srdeční blány a srdeční slabosti).

zánět dásní (gingivitis) - postižení měkkých tkání v dutině ústní, většinou choroboplodnými zárodky. Dásně pak nejenom nepříjemně bolí, ale vzhledem k jejich funkci při fixaci zubů v dutině ústní mohou vést k různému stupni parodontózy. Nejtěžší stupeň parodontózy pak často vede ke ztrátě většiny zubů bez ohledu na věk pacienta.

parodontóza - onemocnění zubního lůžka a fixačního ústrojí zubů, které navazuje na zánět dásní a vede v konečné fázi k ztrátě zubů. Hlavním faktorem vzniku parodontózy je pak často neléčený zubní kámen.

zubní kaz (caries dentis) a zubní zlomeniny (fracturae destium) - infekční nebo posttraumatické narušení celistvosti zubu, vedoucí k výrazné bolestivosti ale často i k celkovým příznakům oněmocnění. Lze je řešit buď vytržením (extrakcí), nebo obroušením a zaplombováním. Většinou jsou ale zuby v takovém stavu, že zhotovení trvalé výplně je nemožné a jediným řešením je extrakce neboli vytržení zubu.

Kromě těchto opravdu častých onemocnění se pak může vyskytnou řada dalších chorob. Patří mezi ně různé formy nádorových onemocnění, projevů celkových orgánových onemocnění, příznaky nedostatečné nebo nekvalitní výživy, vliv dráždivých látek a podobně.

Většina stomatologických onemocnění se dá léčit. Některé z nich – bohužel ty nejčastější – však většinou zanechávají trvalé následky, které se pak podepisují na dalších častých návštěvách u lékaře. A také léčba většiny nejběžnějších onemocnění je mnohdy nákladnější než jejich účinná prevence.

Možnosti preventivní péče o chrup psa se v podstatě shodují se zásadami protetiky u člověka. Jako zásadní považujeme:

pravidelné a účinné odstraňování měkkého zubního plaku ČIŠTĚNÍM ZUBŮ. Frekvence čištění by se měla pohybovat minimálně v rozmezí 3-7x týdně (optimum každý den večer). K tomuto účelu je vhodné použít speciální kartáčky z atraumatického materiálu v provedení „návleku na prst“ a speciální zubní pasty s příchutí masa. V případě, že nebude speciální stomatologický set k dispozici, je možno na kratší dobu použít měkký dětský kartáček a dětskou zubní pastu bez mentolu a dalších pálivých látek (tady ovšem pozor na poranění dásní psa při neočekávaném obranném pohybu).

pravidelné preventivní prohlídky u veterinárního lékaře. V naší ordinaci bude stav chrupu vašeho psa zkontrolován minimálně jednou ročně při pravidelném preventivním očkování. Pokud však má váš pejsek jakékoliv problémy, doporučujeme četnost preventivních prohlídek minimálně zdvojnásobit.

pravidelné preventivní odstraňování zubního kamene při zjištění jeho výskytu. Míru, při které je nutno zubní kámen snést posoudí veterinární lékař. Na našem pracovišti se používá metoda ULTRAZVUKOVÉHO čištění zubního kamene, která je nejen při našem způsobu provedení maximálně šetrná, ale také mnohem účinnější než pouze mechanický způsob používaný dříve. Kromě toho vám lékař doporučí optimální ošetření zubů a dásní po provedení ultrazvukového snesení kamene. Zákrok není nikterak zvlášť bolestivý, ale pro umožnění přístupu do dutiny ústní psa a pro snížení jeho stresového zatížení je nutno každého pejska před zákrokem uvést do velice mírné celkové narkózy

nastolení správných stravovacích návyků. Krmení jakýchkoliv sladkostí, které nejsou vyrobeny specielně pro psy (a ani to někdy nezaručuje naprostou zdravotní nezávadnost takového pamlsku) výrazně zvyšuje nejen tvorbu zubního plaku a tím i následně tvorbu zubního kamene, ale i výskyt zubního kazu. Jak bylo uvedeno dříve, zubní kaz může u psa vést i k nutnosti extrakce zubu. Je třeba se také vyvarovat krmení nadměrně tvrdých potravin, jako i dát pozor na některé zlozvyky jako je nošení kamenů a podobně. Kontakt zubní skloviny s takovýmto tvrdým povrchem končí většinou naprosto v neprospěch skloviny a vede k nadměrnému otěru zubů, zkrácení doby jejich funkčnosti a nezřídka i k jejich výrazné bolestivosti. Rada nebrat preventivní péči o chrup vašeho psa tak šetří nejen vaši kapsu, ale hlavně prodlužuje funkčnost chrupu a dásní a tím i pohodu ve vašem soužití s čtyřnohým kamarádem. Většina majitelů pejsků sama navštěvuje z preventivních důvodů svého dentistu minimálně jedenkrát ročně a zuby si čistí 3x denně. A přitom zatížení zubů člověka je dramaticky nižší než zatížení chrupu psa. Proto by tyto jednoduché počty měly vést k jedinému závěru – I CHRUP PSA POTŘEBUJE PRAVIDELNOU PREVENTIVNÍ PÉČI !!!