Odčervení

Každý živočišný druh je ohrožen určitými více či méně specifickými parazity vnějšími i vnitřními. Boj proti nim je třeba zaměřit na prevenci nakažení, tzn. snažit se zamezit vhodným chovem a výživou zvířat aby k nakažení došlo, na preventivní aplikaci léčiv hubící parazity a na léčebné zásahy u zvířat, kde už k nakažení došlo a zvíře projevu příznaky onemocnění, související s tímto nakažením. Jak už bylo řečeno, parazity můžeme rozdělit na vnější (ektoparasity) a vnitřní (endoparasity).

 

Vnitřní (endoparasité):

  • škrkavky
  • tasemnice
  • giardie
  • další
  • přenos na člověka

 

Vnější (ektoparasité):

  • blechy
  • roztoči
  • cheiletie
  • všenky
  • další
 
Škrkavky

Nelze zapomínat i na riziko přenosu některých parazitů ze zvířat na lidi. Zvýšené opatrnosti je třeba této otázce věnovat zejména v rodinách s malými dětmi, které jsou ohroženy zejména škrkavkami. V první řadě si musíme říci, že člověk není tzv. konečným hostitelem škrkavek, tzn. škrkavky u něho, s vyjímkou několika ojedinělých popsaných případů, nikdy nedospívají ve formu dospělého, ve střevě cizopasícího červa. Člověk je ohrožen tzv. larvární formou škrkavek (larvární toxokarózou), kdy larvičky ze spolknutých vajíček po provrtání stěny střeva jsou roznášeny zejména krví po těle a provrtávají se dále do dalších orgánů.

V ČR je prováděno sledování výskytu larvární toxokarózy spolehlivými metodami již od roku 1977 s nepříjemným poznatkem, že průměrná seropozitivita byla zjištěna u 18,4% vyšetřených lidí. Toto procento řadí ČR mezi země s velmi vysokým promořením populace, srovnatelným se zeměmi, jako je Jihoafrická republika.

Zdrojem nákazy v našich podmínkách jsou téměř výlučně domestikovaní psi a kočky žijící v domácnostech a zvířata potulná. Vajíčka škrkavek jsou vylučována trusem do prostředí, kde vydrží v půdě velmi dlouho infekční. Půda, písek a další substráty pak jsou hlavním nosičem nákazy. Ohroženi jsou pak lidé při práci s těmito materiály a hlavně děti při hrách v prostředí a na pískovištích nezabezpečených proti přístupu psů a koček. Toto nebezpečí se stává s hezkým počasím v poslední době opět aktuálnější. Sledováním bylo zjištěno, že v dětském věku jsou nakaženi více chlapci než dívky, což patrně souvisí s nižší úrovní hygieny při hrách v přírodě. Nelze ovšem zcela opomenout ani vodu, kam mohou být vajíčka spláchnuta a k nákaze může dojít napitím z různých přírodních zdrojů, nebo i při koupání.

Nákaza může mít několik forem, podle orgánu, do kterého se larvy škrkavek dostanou a škod, které v něm způsobí. Z hlavních rozlišujeme formu orgánovou, oční, smíšenou a skrytou. Při orgánové jsou postiženy nejčastěji plíce, což se projevuje kašlem vyvolaným putováním larev v plicní tkáni až těžkými záněty plic, dále játra, ledviny, slezina a někdy i srdeční sval. Příznaky pak vycházejí z rozsahu poškození těchto orgánů. Přidružit se mohou i kožní změny. Oční forma je vyvolaná proniknutím jedné či více larev do oční koule, což může vyvolat ve finále i oslepnutí poškozeného oka. Nebezpečná je i skrytá forma, kdy larvy přežívají ve svalech, nebo orgánech, aniž by vyvolávaly nějaké potíže a jejich přítomnost se odhalí pouze náhodným vyšetřením, které prokáže zvýšené množství protilátek proti charakteristickému TES antigenu larev. Tyto skryté larvy se mohou totiž při oslabení člověka, který je nosí, např. nějakým jiným onemocněním, zaktivizovat a zhoršit pak svou činností jeho stav dopředu těžko předvídatelným způsobem.

Především prevencí. Dodržovat zásady hygieny - čistých rukou při práci s půdními substráty, obnovovat a kultivovat písek v dětských pískovištích a snažit se zamezit přístupu zejména toulavých a neošetřených psů a hlavně koček na toto území. V rodinách, které chovají psa a/nebo kočku věnovat důslednou pozornost jejich pravidelnému odčervení. Není žádný důvod ochuzovat dítě o radost z kontaktu s domácími mazlíčky, ale musíme si uvědomit, že podle výzkumů je v ČR udáváno promoření škrkavkami u populace doma chovaných psů 18% a u koček dokonce až 50%. Zde tedy jsou rezervy, kde je možnost zasáhnout a výrazně zlepšit populaci. Dnes jsou k dispozici jednak velmi účinné léky v tabletové formě, které působí jednorázově, i nové moderní preparáty s prodlouženou účinností. Druh i interval podávání jednotlivých preparátů je nutno zkonzultovat s veterinárním lékařem, protože situace na dnešním trhu je velmi nepřehledná, někdy i na úkor kvality. Jednorázové odčervení, či odčervení 1x do roka nic neřeší. Vývojový cyklus škrkavek je 14 dní a už po této době se mohou při podání ne zcela účinných léků objevit noví parazité.