Kastrace

Často se mě lidé ptají, zda si nemyslím, že kastrace je zásah do organismu, který je proti přírodě. Odpovídám jim, že si to opravdu myslím, že mají pravdu. Chceme-li odpověď na otázku, proč ji tedy přesto na naší klinice tak intenzivně a důrazně doporučujeme, musíme se zeptat, co vlastně ta příroda chce.

Příroda je nesmírně ekonomická a ve svých výpočtech velmi nekompromisní a tvrdá, svádí to říci, že až krutá. Pro přírodu mají cenu jen produktivně činní jedinci, tzn. zvířata, která jsou mladá, silná a jsou schopna se rozmnožovat a udržovat a zachovávat tak svůj druh. Malé štěně je riziková investice - než dospěje, může se mu mnohokrát něco přihodit a v dospělosti se může ukázat, že má nějaké zdravotní problémy nebo není schopno se množit. Oproti tomu matka, která štěně porodila, je tímto porodem již ověřeně plodný jedinec, který je nesporným a hotovým přínosem svému druhu. Proto, když fena bude mít málo jídla, nebo bude v ohrožení, tak sežere, nebo opustí svá mláďata. Je tak od přírody naprogramována, ať se nám to v měřítku lidských hodnot líbí, nebo ne.

Stejný postoj má příroda ke stárnoucím a starým jedincům. Staří jedinci, kteří ztrácí, či ztratili svou schopnost se rozmnožovat, jsou pro přírodu už jen přítěží. Ujídají ze společného koláče, aniž by něco přinášeli. Jejich dosavadní přínos není pro ekonomiku přírodního společenství žádným důvodem poskytnout jim ochranu a úctu, jak by tomu mělo být v lidské společnosti. Naopak. Příroda se jich snaží co nejdříve zbavit, zlikvidovat je, zabít. Má k tomu celou obrovskou škálu možností a zbraní. Nádory, leukemie, opotřebované, artrotické klouby, které znemožňují dobře utíkat před nepřítelem a lovit potravu atd. U fen jsou nejčastějšími příčinami úhynu ve vyšším věku záněty dělohy, ev. cysty či nádory vaječníků a nádory na mléčné žláze. Pokud dělohu a vaječníky odstraníme, nemůže se na těchto orgánech vyvinout žádná patologie a zamezíme zároveň produkci pohlavních hormonů, jejichž působení na mléčnou žlázu je hlavním spouštěcím faktorem pro vznik rakoviny mléčné žlázy. Působíme tedy proti záměrům přírody, zároveň tím ale výrazně zvyšujeme šanci fenky na delší a bezpečnější život.

Co se týče chování, vzhledu a aktivity fen, zůstávají téměř beze změn. Musíme si uvědomit, že všechny policejní či slepecké feny jsou kastrované a musí být schopné a ochotné podávat vysoké výkony. A pro fenu je tento stav mnohem přirozenější, než aplikace vysokých dávek umělých hormonů v antikoncepčních injekcích, které mají obrovské množství nežádoucích účinků, o to nebezpečnějších tím, že nebývají navenek hned vidět a projeví se často až po dlouhé době. Tyto léky výrazně zvyšují riziko cyst a nádorů vaječníků, dělohy a mléčné žlázy, zánětů dělohy, cukrovky, selhání jater a dalších onemocnění. Oproti tomu kastrací uvedeme fenu do přirozeného stavu pohlavního klidu, ve kterém se nachází po většinu roku, pokud zrovna nehárá.

Ovariohysterektomie

Jde o chirurgické odstranění dělouhy a vaječníků a týká se feneče k. Možná se zdá někomu předčasné mluvit o kastraci sotva jsme si přinesli štěňátko domů, ale je třeba uvědomit si několik věcí. Především: Proč jsme si pořizovali pejska? Máme-li výstavní nebo pracovní fenu s rodokmenem a plánujeme-li chov úspěšných jedinců, nebudeme samozřejmě o kastraci uvažovat. Ale máme-li pejska jen pro radost, pak je to to nejlepší, co pro něho můžeme udělat.

Často slyšíme a dříve se skutečně tradovalo, že „alespoň jedenkrát musí mít štěňata“. Výzkumy prováděné ve Spojených státech na velkých skupinách fen, které rodily 1x, vícekrát a ani jednou, ukázaly, že mezi nimi není příliš velký rozdíl mezi výskytem cyst a nádorů vaječníků a dělohy, zánětů dělohy a nádorů mléčné žlázy. Jen u fen, které rodily vícekrát, byl nižší výskyt hormonálně podmíněné cukrovky. Všechny tyto skupiny ovšem výrazně zastínila skupina fen kastrovaných. Zde, pokud se odebere vše, tj. děloha i vaječníky, nehrozí žádné další onemocnění těchto 2 orgánů. Výskyt hormonálně podmíněné cukrovky je téměř nulový. Čím dříve se operace provede, tím větší je ochranný efekt proti nádorům mléčné žlázy. Z výsledků těchto výzkumů vyplývá, že fena opravdu nemusí mít ani jednou za život štěňata, ale pokud s ní už, nebo vůbec, nepočítáme do chovu, je dobré nechat ji vykastrovat. Z hlediska dokončení tělesného vývoje je vhodné kastrovat fenu až po dosažení pohlavní a fyzické zralosti, tj. po odeznění 1.hárání. Pokud se zákrok provádí mezi 1.-2. háráním, je ochranný vliv až 90%. Čili riziko výskytu zhoubného nádoru v mléčné žláze je o 90% nižší, než u nekastrovaných fen. S každým dalším háráním se pak tento ochranný vliv snižuje, až po 4. hárání zůstává už stejný, zhruba 30%. Proto každému, kdo si koupí psí dámu, doporučujeme, aby se rozhodl, zda bude chovatelem, nebo zda usnadní a ulehčí život sobě i svému psu a nechá svou psici vykastrovat. Takto ošetřená fena nehárá, netrpí na falešné březosti a nemusíte mít strach, že dojde k nežádoucímu nakrytí a že budete řešit problém, jak nechtěnou graviditu přerušit, nebo co s neplánovanými štěňaty.

- pokud jste chovatelem psů a Vaše fenka je přímo určena k tomu, aby rodila budoucí šampióny, nebo pokud si pouze chcete vyzkoušet, jaké to je odchovat štěňátka, či pokud toužíte mít doma přímého potomka svého pejska, pak to samozřejmě vylučuje možnost kastrace fenky v ranném období mezi 1.-2. háráním. V takovém případě však doporučujeme provést kastraci ve chvíli, kdy se rozhodnete s chovem skončit, ať je to kdykoliv. U rodokmenových a registrovaných fen je plemenou knihou nařízeno ukončení chovu na 8., resp. 9. roce, podle zařazení fenky do chovné třídy. V 9-10 letech je většina psů ještě v dobré kondici a takovéhoto chirurgického výkonu schopna. Je to podstatně nižší riziko, než když pak máme operovat 12-14 letou psí babičku v horečce a sepsi pro probíhající zánět dělohy. Je nutno si uvědomit, že přes 50% fen má ve vyšším věku zdravotní potíže s dělohou, či vaječníky. Proto doporučujeme, aby jste touto včas provedenou operací dopřáli své psí dámě klidné a bezpečnější stáří.

Orchiektomie

Kastrace psích pánů - je chirurgické odstranění varlat a provádí většinou z hlediska zklidnění nadměrného pohlavního pudu. Pokud bydlí pejsek v paneláku, kde v jednom vchodu žije více feneček, tak v období kdy hárají je psí kluk vystaven psychickému utrpení. Někteří to snáší opravdu špatně, nejedí, likvidují doma koberce a nábytek a venku se nenechají přivolat a utíkají. Kastrace nenaučí psa poslouchat, ale odstraní tento rušivý vliv. Další indikací je léčba a prevence onemocnění prostaty. To postihuje psy většinou ve starším věku podobně jako jejich lidské protějšky a jedná se o velmi častý problém. U kastrovaných psů je výskyt prostatických cyst a hyperplasií téměř nulový.